Více než 100 let strojírenské výroby v Žandově
Vznik průmyslové výroby ve dnešním areálu společnosti je datován na konec devatenáctého století, kdy je v roce 1894 založena mechanická tkalcovna firmy Sänger.
V roce 1904 zakoupila provoz tkalcovny údajně švýcarská firma Schelling u. Stäubli a přebudovala textilní závod na strojírenský podnik vyrábějící listovky pro tkalcovský průmysl. V roce 1910 vybudovali tehdejší majitelé slévárnu šedé litiny.
Od roku 1915 změnila firma majitele i název a pod hlavičkou Mautner došlo k dalším změnám v sortimentu výroby. V roce 1920 byla postavena slévárna temperované litiny a zahájena produkce fitinků, které se nejen odlévaly, ale i obráběly a zinkovaly. V tomto období společnost zahájila strojírenskou výrobu a začala vyrábět textilní stavy.
V roce 1939 přinesly historické události opět změnu - firma mění majitele a v obchodním rejstříku nalezneme nový název firmy - Eisenverke - Sandau A.G. E. Luft. V průběhu druhé světové války byla pak převážně zavedena válečná výroba a to zejména obrábění těles granátů a montáž svítilen. Slévárna odlévala odlitky pro další firmy zbrojního průmyslu Německa.
V roce 1945 byla zahájena výroba odlitků kujné a temperované litiny a firma pod názvem Žandovské železárny přešla pod národní zprávu. 28. října 1945 byla firma na základě dekretu prezidenta republiky znárodněna. Pokračovala výroba tkalcovských stavů, slévárenských zařízení a výroba fitinků.
V roce 1946-47 byla firma přejmenována a s názvem Severočeské strojírny a slévárny začleněna do skupiny 16 závodů. V roce 1947 byla převedena výroba fitinků do Moravských oceláren Olomouc a výroba slévárenských strojů do závodu Alba Hořovice.
V roce 1948 dostal závod název Textilstroj n.p. Pokračovala zde výroba plně automatických tkalcovských stavů a výroba odlitků ze šedé a temperované litiny. V roce 1949 byla ve slévárně zahájena výroba ízolátorových armatur tzv. "čapek" pro Elektroporcelán Louny.
V roce 1950 již pod novým názvem Atmos n.p. firma ukončila výrobu tkalcovských stavů a je zahájena výroba malých pístových kompresorů. V zájmu odstranění závislosti výroby pístových kompresorů na dovozu ventilu z Rakouska byla v roce 1953 zahájena výroba destičkových ventilů. K závodu Atmos n.p. Žandov byl do roku 1958 přičleněn pobočný závod v Chrástu u Plzně a do roku 1963 pobočný závod v Krásné Lípě.
V roce 1958 byl závod začleněn do ČKD Praha o.p. a to pod názvem ČKD Žandov, n.p vyrábí pístové a lamelové rotační kompresory a odlitky z šedé a temperované litiny. V sedmdesátých a osmdesátých létech bylo vyrobeno ročně asi 4200 kusů rotačních a 6000 kusů pístových kompresorů zhruba ve 20 různých provedení. Společnost v té době zaměstnávala i více než 1000 zaměstnanců.
V roce 1988 byl ČKD Žandov, n.p. začleněn jako jedna ze 24 jednotek do nově vzniklého státního podniku ČKD Praha - kombinát.
V roce 1990 byla na základě velké privatizace založena akciová společnost ČKD Žandov, a.s.
V roce 1998 získala majoritní podíl v a.s. společnost J.P. Sauer und Sohn Maschinenbau GmbH z Německa.
Od 15.1.1999 nese společnost název Sauer Žandov, a.s. Hlavním výrobním sortimentem zůstávají nadále pístové kompresory. V současné době jich ročně společnost vyrobí asi 4000 a to ve 40 provedeních. Společnost zaměstnává více jak 150 zaměstnanců.
Sauer skupina J.P. Sauer & Sohn MASCHINENBAU GMBHSauer Compressors UKSauer Compressors USAGirodin Sauer